top of page

Regulamin:

Turniej trwa od 28.01.2023 do 30.04.2023

Format Turnieju : Strokeplay netto cały HCP PZG - Nie HCP trackman - Pamiętaj wpisać swój hcp PZG ręcznie przed runda.

4 najlepsze rundy z 8 możliwych do rozegrania

(każdą rundę można rozegrać tylko raz, ilośc rund liczących się w klasyfikacji może się zmienić podczas trwania turnieju)

Gimme - 3,7m

Pole obowiązkowe do rozegrania - Teeth Of The Dog
Remisy - Rozstrzygane po przez Countback

Dyrektor Turnieju - Jakub Piotrowski
Dyrektor Turnieju ma prawo na zmian w regulaminie podczas trwania Turnieju.

Zgłaszając się na turniej zgadasz się na publikowanie swojego wyniku wraz z imieniem i nazwiskiem.

Zaproszenie na turniej wysyłamy po odnotowaniu wpłaty wpisowego. 
 

1 Miejsce: 

 - Voucher na 1 sesję jazdy sportowej Alpine A110 w FASTLANE Racing Academy

 - Voucher 5h gry na Trackman w Hotelu 1231

 - Voucher do sklepu BogiGolf - 700 zł

 - 1h lekcji oraz playing lesson 18 dołków z Jakub Piotrowski PGA Polska Pro

 

2 Miejsce: 

 - Voucher na 250 zł do BAR Gin o'clock - hotel 1231

 - Voucher do sklepu BogiGolf - 500 zł

 - 1 lekcje oraz playing lesson 9 dołków z Jakubem Piotrowski PGA Polska Pro

 

3 Miejsce: 

 - Voucher do sklepu Bogigolf - 300 zł

 - 2h lekcji z Jakubem Piotrowski PGA Polska Pro

 - Voucher na 2 bilety na wybrany spektakl w kinie Hotelu 1231

 

Nagroda dla najlepszej Kobiety:

- 1h lekcja z Jakubem Piotrowskim PGA Polska Pro

 - Voucher na udział w HEELS ON THE TRACK by FASTLANE Racing Academy

Regulamin Turnieju GoGolf Winter Cup - organizator GoGolf 

Użyczenie wizerunku i dane osobowe

a) Filmowanie i fotografowanie Uczestników

- Każdy uczestnik Turnieju organizowanego przez GoGolf wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora turnieju lub podmioty upoważnione przez niego.

- Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika obejmuje wielokrotne korzystanie z jego wizerunku w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

- Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika w przygotowywanych przez siebie publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika w internecie. Udzielone przez uczestnika prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku obejmuje w szczególności:

- utrwalanie lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika dowolną techniką,

-wprowadzania wizerunku uczestnika do obrotu,

-wprowadzania wizerunku uczestnika do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej

lub multimedialnej,

-publicznego udostępniania wizerunku uczestnika, w tym w internecie.

b) Dane osobowe

- Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez organizatora turnieju i firmy współpracujące w zakresie: imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przynależność klubowa, aktualny HCP.

 

- Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, podatkowych oraz dla celów współzawodnictwa sportowego. Administratorem w/w danych osobowych jest GoGolf

- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GoGolf w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

- Uczestnik wyraża zgodę, na podawanie przez GoGolf informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

- Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych

osobowych na podstawie rozporządzania RODO.

8. Stan zdrowia uczestnika turnieju

Uczestnik – gracz oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich wynikający z prawa powszechnie obowiązującego i oświadcza, że jest zdolny z uwagi na stan zdrowia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym. Uczestnik oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie pozwalające na uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz

w turniejach golfowych.

9.Postanowienia końcowe

Wszelkie spory rozstrzyga ostatecznie Komitet Turnieju w składzie : Jakub Piotrowski. Dodatkowo do Komitetu może również być powołana osoba z obsługi danego symulatora, gdzie była rozgrywana runda, której dotyczy spór.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i ewentualne zmiany regulaminu w trakcie turnieju spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami lub zmianami i błędami systemu turniejowego. W takim przypadku uczestnik nie może żądać zwrotu kwoty wpisowej ani jej części. Organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki gry na danym symulatorze. Nie ma również możliwości zwrotu opłaty wpisowej z powodu nie rozgrywania rund turniejowych bez względu na przyczynę. Organizator ma prawo odrzucenia zgłoszenia na turniej bez uzasadnienia. Za bezpieczeństwo obiektów (symulatorów) w czasie rozgrywania rund turniejowych odpowiadają właściciele tych obiektów. Właściciele obiektów pobierają bezpośrednio od graczy opłaty za rozgrywanie rund wg swojego cennika.

10.Organizator oraz Dyrektor Turnieju ma prawo zdyskwalifikować zawodnika w każdym momencie trwania turnieju bez podania powodu. Jednym z przykładowych sytuacji po której zawodnik może zostać zdyskwalifikowany - dyrektor turnieju dopatrzy się oszustwa hcp, manipulacja hcp oraz podania zawyżonego hcp.

11.Opłata turniejowa 100 zł nie obejmuje opłat na symulatorach.

12. Tylko i wyłącznie Dyrektor Turnieju ma prawo do wprowadzania zmian/korekty HCP zawodników podczas trwania turnieju. W przypadku braku HCP PZG przez zawodnika dyrektor/organizator turnieju może takiemu zawodnikowi nadać HCP po konsultacji z trenerem oraz wglądzie w wyniki zawodnika który nie posiada HCP PZG.

13. Turniej dla Zawodników Amatorów oraz Pro (zawodnik pro gra obowiązkowo z HCP 0 )

bottom of page